www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
FUNDAMENTA PSIKOLOGIO    ( FP )
Parto I
      HIPER
fizika MATERIISM
            (Naturo de PSIKO)
        Ĉapitro 1. FAKTOJ k OPINIOJ
                      1.7. Eksperimenta bazo

      1.7.1 SMAT kiel DF

и   Ni komencos priskribante pley simplan (por unueca ekposedo), maksimume disvolvita varianto de la proceduro.

  Homo, kies АT oni mezuras (paciento aux mezurato), sidas cxe tablo kaj metas sian armon sur la tablo same kiel cxe kutima mezuro per manometro. Mezuranto (aux operatoro) tenas en sia mano iun pendolon kaj malrapide movas gxin super la pacienta mano de polmo al kubuto.
  Kutime oni rekomendas uzi kiel pendolo oran fiancxringon, pendatan per fadeno. Sed fakte pendolo povas esti cxia. Cxefe – gxi devas esti oportna por operatoro. Plue, oni povas agi tute sen pendolo.
  Komence la pendolo pandas trankvile. Poste, super iu loko de pacienta mano, gxi subite, surprise por operatoro, eksxanceligxas. Cxe plua movo gxi trankviligxas, kaj cxi tiu loko super kiu gxi sxancelis, oni markas, ekzemple per farbo. Same oni markas ankoraux du lokojn. Plue, oni mezuras per mezurliniilo du distancojn: de unua makita punkto gxis la dua kaj de unua gxis la tria. Unua distanco (longo) respektivas al diastola tensio, esprimita per alto de hidrarga kolono (hk), la dua – al la sistola. Kredindeco de rezultoj konfirmigxas per kontrolaj mezuroj faritaj per manometro: diferencoj ne superas eraron de manometra mezuro (ordece 5 mm hk).

   Por skeptika observanto tia loboro de operatoro povas sxajni trompa. Nur kiam li mem igxas operatoro, li ekdubas (se li ne dubus, do li ne estus skeptikulo) ke pravas la proverbo “mirakloj en la mondo ne ekzistas”.
  Cetere, cxu trakti/valorigi fakton kiel miraklo – estas problemo de gusto. Tuta scienca historio estas historio (precipe detektiva – en sia drameca tensio, plena kun felicxaj koincidoj k okazoj, plena kun senrevigxo k trovajxoj, senespero k entuziasmo) pri tio kiel mirakloj transformis en cxiutaga rutino. Ne tro delonge mirakloj estis/agnoskitis ambaux magnetismo (ekposedita per fiziko ) kaj hipnoto (ekposedita per medicino).
   SMATfacile, kiel regulo, ekposeditas kaj gxuste tial gxi estas elektita kiel baza metodo por instrui pri salubrismo en la auxtora PRAKTIKUMO por kuracistoj k aliaj specialistoj. Этот метод овладения яснознанием имеет определённые преимущества, но он отнюдь не уникален. Совершенно другие методы предлагает, например, Лора Дэй [ 154 ], сама относящаяся к числу тех, кто яснознанием владеет виртуозно.
   В целом, термином ДФ, заимствованным у А.П. Дуброва [ 38 ], объединяются (в настоящей работе) функциональные проявления психики, в которых –
(a) адекватное восприятие (в частности, формирование образа восприятия) физической/объективной реальности (и/или получение знания о ней) осуществляется субъектом (этого восприятия) непосредственно, т.е. без опоры на органы чувств, известные физиологии [пример – ясновидение, точнее – яснознание, в частности – ретроскопия (знание прошлого и) проскопия (знание будущего)];    и/или в которых
(b) эффективное психическое воздействие на физическую/объективную реальность осуществляется субъектом (этого воздействия) непосредственно, т.е. без опоры на его мускульные усилия (пример – психокинез);    и/или для которых
(g) необходимы оба этих процесса (восприятия и воздействия; например, в целительстве оператор осуществляет, как правило, не только активное воздействие на пациента, но и его диагностику);    причём
      (d) эти (непосредственные) процессы доминируют, т.е. проявляются в чистом виде, а не нивелируются коммуникативными (обычными, физически обусловленными/обеспеченными/поддержанными, не-дистантными) процессами/феноменами (КФ).
   ДФ обозначаются также множеством других терминов, среди которых:
· sinkronismoj (К.Г. Юнг) [ 157 ], т.е. совпадения событий по времени; два типичных примера –
  1) пациентка рассказывает К.Г. Юнгу, что видела во сне жука вполне определенного вида; в это самое время в стекло начинает биться такой именно жук, нарушая этим норму своего поведения: ему следует лететь на свет, а он рвётся со светлой улицы в полумрак комнаты [ 157 ];
  2) кто-то встречает днём старого знакомого, о котором он не вспоминал уже несколько лет, но тут же понимает, что ошибся, что это другой человек; вечером того же дня тот самый старый знакомый приходит к нему без предупреждения [там же];
· nelokaj interagoj (Дэвид Бом [ 15 ], Роберт Уилсон [ 128 ] и др.) т.е. события/явления взаимозависимые, но не имеющие физически обусловленных причинно-следственных связей;
· parapsikologaj, paranoraj fenomenoj (А.Г. Ли [ 73 ], В.Н. Пушкин и др.);
· distantaj fenomenoj (В.Н. Пушкин);
· esoteraj, okkultaj fenomenoj;
· psi fenomenoj (или просто psi – этот термин принят в американской парапсихологии).
   Priskribita supre varianto de SMAT estas maksimune demonstra, disvolvita en ritualan agon, postulantan eĉ iun anticipan preparan laboron, ekzemple – pley simpla okazo – serĉi ringon k fadenon por pendolo. Aliaj variantoj estas multe pli simplaj (por uzi sed ne por unueca ekposedo). Do, operatoro povas labori ne nur sen pendlo, sed ankaŭ sen fizika/“viva” pacienta ĉeesto, kio liberas de multo da perdoj (de tempo, fortoj k monrimedoj, minimume – pro transporto). Plue: operatoro povas eĉ esti ne konata kun paciento persone, kaj orientiĝi en sia laboro nur per lia portreto/foto, aŭ entute nur per nomo.     и

У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
  Top.Mail.Ru