www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
HpM ]   и HIPERfizika MATERIISMO

SUKCESOJ
kaj PERSPEKTIVOJ

   Scio pri strukturo de materio kaj pri ĝia dinamiko donas jam nun eblecon kompreni naturajn mekanismojn de multo da fenomenoj, kiuj restas enigmoj – kaj estas kondamnitaj resti enigmoj – por karteziana scienco. La plej signifaj, gravaj inter tiuj fenomenoj estas tie nomataj [ 38 ] distancaj fenomenoj (DF), observeblaj kaj fikseblaj per fizikaj rimedoj, sed evidente (!) konfliktantaj kun fizikaj naturleĝoj. Sufiĉe estas mencii, ke –
• fenomenoj de ŝanĝo de korpaj pezoj (ne nur redukto kiel ĉe levitado) [1] konfliktas kun Njuton-a (Newton) leĝo de gravito;
malmateriiĝo kaj materiiĝo [1] konfliktas kun leĝoj de konservo;
irado-sur-fajro konfliktas kun leĝoj de termodinamiko;
• spontanaj movoj kaj detruoj de korpoj (apartaj kazoj de potergejsto [3]) konfliktas kun leĝo – ankau la Njuton-a – de egaleco de ago kaj kontraŭago.

Por komparo.
   Nuntempa akademia, karteziana scienco (NAS) rilatas al tiaj fenomenoj diverse. NAS estas ne unueca (almenaŭ en Rusio). Ĝi estas ambaŭ malkaŝita, oficiala (1) kaj (2) duonoficiala, fermeca, sekreta, laboranta "por milito".
   Ĉi tia la lasta almenaŭ interesas pri tiaj fenomenoj.
   La oficiala scienco ne esporas ĝijn(ilin), kaj plu: deklaras ĝin kiel neekzistantaj, kaj per tio aldonas ĝijn(ilin) al parapsikologio, kiun juste pro tio ĝi ne agnoskas kiel scienco (almenaŭ) kiel plenvalora, atentenda scienco), sed ne pro tio ke ĝi dubas pri ĝian (parapsikologian) metodologan kompenencon. Kaj ege plu: periode (ĉiuj 10-20 jaroj) iniciojn el ĝi venas pri tabuigi parapsikologiajn esporojn - administrative (per ordono) aŭ eĉ leĝdone. Logiko de la pozicio povas memorigi logikon de kverelulino el anekdoto kiu deklaras: Mi redonis al vi poton sen la krevo; kaj kiam mi ĝin prenis el vi, ĝi havis jam la krevon; kaj vi entute donis al mi nenian poton.
   La pozicio de apriora kontesto de realeco de fenomeno restas konstanta dum ne unu jarsento.
   1876 j. Rusio. Komisiono de fizika societo de Sankt-Petersburga Imperatora universitato provas, ĉu ekzistas spiritismaj fenomenoj. Protokolo de observoj estas ĝis skrupuleco objektiva [7, сс. 31-32]:
   ... je 8 horo komencis seancon ĉe tablo. La tablo estas ronda, gastĉambra, sur unuapogtrabo kun tri kurdaj ĉizitaj piedoj. La tabla pezo estas 4,700 g, alto 71 sm, diametro de ĝia tabulo 48 sm, dikeco de ĝia rando 4 sm.
   ... Manoj de ĉiuj ĉeestantoj estis metitaj sur la tablo. Post proksimume kvin minutoj el la seanca komenco frapoj ekaŭdiqis, komence la mallaŭtaj, poste laŭgrade pli kaj pli egaj. Post ĉi tio la tablo ekmovis. Ĝi rotaciis kaj kliniĝis diversflanke. Frapoj kaj movoj konstante alternis. Frapoj estis jen akraj, laŭtaj, jen etaj. Post proksimume 25 minutoj el la seanca komenco, dume fortegaj klinoj el flanko al flanko – la tablo subite levitiĝis supren je proksimume 10 sm kaj falis. Ĉe tio unu el ĝiaj piedoj rompiĝis...
   Faktoj estas klaregaj, wokantaj: klinoj estis fortegaj; la tablo ŭe tio ne falis flanke, kiel oni decus atendi, sed subite levitiĝqs. La faktoj estas fiksitaj per la Komisiono sed la komisionaj konkludoj konfliktas kun la faktoj: spiritismajn fenomenojn oni ne observis.
   1784 (centjaron antaŭe). Francio. Komisiono "nomoj de preskaŭ ĉiuj partoprenantoj de kiu kaj nun havas tutmondan konaton" [*], kosideras realecon de praktikita per F.A.
Mesmer magnetismo kiel kuraca rimedo, kaj ĝian efektivon. Estas ĝuste sama agnosko de konkretaj faktoj de aperoj de la fenomeno, kaj ĝuste sama kontesto de la fenomeno principe. Por konfirmi tion ni apogas al Stefan Cvejg (Zweig):

    ... ученая коллегия выносит окончательный отзыв. Документ этот честным и добросовестным образом удостоверяет прежде всего бесспорное действие магнетических сеансов. "Некоторые тихи, спокойны и испытывают блаженное состояние, другие кашляют, плюют, чувствуют легкую боль, теплоту по поверхности всего тела, впадают в усиленную потливость; другие охватываются конвульсиями. Конвульсии необычайны по частоте, продолжительности и силе. Как только они начинаются у одного, они проявляются тут же и у других. Комиссия наблюдала и такие, которые продолжались три часа, они сопровождались выделением мутной, слизистой жидкости, исторгаемой силою такого напряжения. Наблюдаются и следы крови в отдельных случаях. Эти конвульсии характеризуются быстрыми и непроизвольными движениями всех членов, судорогами в глотке, подергиваниями в области живота (hypochondre) и желудка (epigastre), блуждающим или застывшим взором, пронзительными криками, подскакиванием, плачем и неистовыми припадками смеха; затем следуют длительные состояния усталости и вялости, разбитости и истощения. Малейший неожиданный шум заставляет их вздрагивать в испуге, и замечено, что изменения в тоне и такте исполняемых на фортепиано мелодий действуют на больных в том смысле, что более быстрый темп возбуждает их еще больше и усиливает неистовство их нервных припадков. Нет ничего поразительнее зрелища этих конвульсии; тот, кто их не видел, не может составить о них никакого понятия. Удивительно, во всяком случае, с одной стороны, спокойствие одной группы больных и, с другой – возбужденное состояние остальных, удивительны различные, неизменно повторяющиеся промежуточные явления и та симпатия, которая возникает между больными; можно наблюдать, как больные улыбаются друг другу, нежно разговаривают друг с другом - и это умеряет судорожные явления. Все подвластны тому, кто их магнетизирует. Если они даже находятся в полном, по-видимому, изнеможении, его взгляд, его голос тотчас же выводит их из этого состояния". "Судя по этому стойкому воздействию, oni ne povas kontesti ke ekzistas ia fortro нельзя отрицать наличия некоей силы, которая действует на людей и покоряет их и носителем которой является магнетизер".
   Sed Pariza Akaemio, la sama kiu kontestis fulmoŝirmilon de Franklin kaj kontraŭvariolan vakcinon de Ĝener, kiu nomis vaporan ŝipon de Fulton kiel utopio, estas obstina en sia sensenca fierego, forturnas sian kapon kaj konfirmas ke vidas nenion kaj nek vidis (Fino de la citaĵo).

   Paradokse estas ke oni ignoras faktojn tia maniere (dum jarcentoj!) por lukto kontraŭ antaŭjuĝantoj, kun sincera konvinko ke firmas tiel poziciojn de materiismo kaj racionalismo.
   Ekzisto de DF devigas revizii aranĝon (aparte far A. Einstein, 1879-1955) de problemo pri serĉado de universkampa teorio, kiu estus destinita garantii ekposedon (komprenon kaj – sur la bazo de tiu kompreno – uzadon) de universalaj naturaj leĝoj (kaŭzaj ligoj) – la spacaj–tempaj, la substancaj–energetikaj ktp., aparte (por ekzemplo) – ekposedi graviton.
   Ekzisto de DF devigas rilati al tiuj naturleĝoj kiel al la hiperfizikaj, t.e. vastigi sferon de la serĉado, disvastigi ĝin ekster limoj de fiziko (pli precize – de fizikumo), devigas konsideri kune naturleĝoj ambaŭ la fizikaj kaj la metafizikaj, aparte la informaj.
   Jam nun, sur bazo de scio de strukturo de materio kaj de ĝia dinamiko, de naturaj mekanismoj de ĉiuj, praktike, psikaj fenomenoj estas ekklarigitaj [ FP ], kaj tio donas eblecon aktive direkti ĉi tiujn mekanismojn anstataŭ ke pasive kaptadi sukceson atendante kiam la mekanismoj spontane ekagos dezireble aŭ, la plejkaze, provi krei kondiĉon por tiaj spontanaj ŝanĝoj.
   FP povas doni kvalite novajn eblojn en ĉiuj, praktike, agadaj sferoj kaj aparte por ĉiuj sciencaj direktoj. Supozi konkretajn atingojn estas komplike same kiel ĉe tempoj de Lavuazje (A.L. Lavoisier, 1743-94) estus supozi nuntempajn atingojn de scienc-teknika, maŝina civilizo. Homo sapiens uzas fajron dum centojn da jarmiloj, sed KIO estas fajro estis klarigita (A.L. Lavoisier, 1777) antaŭ malpli ol kvarono de unu jarmilo (rilato kiel inter standardaj longo de stadiona kurvojeto kaj longo de folio el lerneja kajero). Tamen ĝuste sur bazo de ĉi tiu eltrovaĵo dum tia sensignifa laŭ historiaj mezuroj periodo tio estis realigita, kion oni eĉ imagi ne povis nur 100 jaroj antaŭe.
   Kvalitan, revolucian progreson de sama skalo sed nun rilate de nuna nivelo oni povas atendi el scienc-humanismeca civilizo kies devenon kaj evoluon ekeblas sur bazo de FP. Ĉe tio maŝina civilizo bonigis kvaliton de homa vivo, ĝian loĝeblojn, sed ne bonigis saman loĝanton. Mase li restas egoima kaj agresiva. Krome la plejparte teknikaj atingoj uzis precipe en sfero de agresio, militcele. Dume humanismeca civilizo devas, ĝuste laŭ sia esenso, akceli kaj kvalitan, spiritan perfektecon.
   Longdistancecan ideon pri eblecoj de FP en tiu rilato donas situacio kun problemoj de psikaj dependoj (kiel guto da ocena akvo donas ideon pri la oceno). Per FP-metodoj operatoro dum etaj minutoj liberigas sian pacienton el ajna obsedo (kaj dekoj da ĝij(ili) ekzistas) – inkluzivante la narkotan.
Por komparo.
• Medicino, narkologio asertas oficiale (en dokumentoj de SanProtektMinistrejo – la Rusia), ke narkomania estas nekuracebla.
     Kaŭzo: medicino, eĉ psikiatrio okupiĝas nur pri pacienta organismo, sed ne pri lia psiko.
• Psikoterapio estas sukcesa en proksimume duono da kazoj, sed por havi respektivajn rezultojn (aŭ nur por konvinkiĝi pri sensukceso!) postulas longajn horojn, aŭ iufoje monatojn kaj eĉ jarojn.
     Kaŭzo: psikoterapisto instruas sian pacienton kiel li decas fari kun sia problemo, dume FP-operatoro mem likvidas ĝin; fari ja ion, kion fari oni jam povas, estas ĉiam plifacile kaj plirapide ol lernigi aliulon; kaj lernigi ne ĉiun ulon okazas eble.

У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
  Top.Mail.Ru