www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
FP
     GLOSARO

fundamenta psikologio,
inkluzivante terminoj okultismaj,
precipe la salubrismaj
Listo de la GLOSARAJ artikoloj
Tradukitis el la rusa dume nur parte
La signo ^ markas ke termino ne ĉeestas en vortaroj, konitaj al la aŭtoro
Per steletoj * estas markitaj terminoj, kreitaj far la aŭtoro

A B D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V

AGO [ДЕЙСТВИЕ, ACTION] – konsistparto deagado, konduto; fizika A. – tuto de aktivaj movoj (vidu hierarkio, k ankaŭ intento, преакт).

AKUPUNKTURO [АКУПУНКТУРА, AKUPUNKTURE] – terapia sistemo(metodo, rimedo) de alteda ĉina fonto, apoganta sur sia propra filozofa bazo, uzanta mekanikan (pikadon), termikan (bruligeton), luman (lazeran) kaj aliajn specojn de fizika influo al BAPoj, inkluzive masaĝon (akupresuro); BAPoj povas esti uzata ankaŭ en sanigismo

AMO [ЛЮБОВЬ, LOVE] – universa fonto de Esto, de ĝia astrala tavolo; A. baziĝas sur unueco k garmonio de Esto; A. de individuo baziĝas sur sento de tia unueco, kiam ĝuo pro doni plezuron al amato estas ne malplie ol ĝuo pro doni plezuron al si mem; sutavoloj de individua A.:
mentalaA. al tuteuniversa objekto – Dio, Naturo, homaro ktp.;
astrala – platonisma A., idealigo de amato;
• fizika – sensa proksimeco kiel apogpunkto por spirita A. k kiel fiziologia rimedo daŭrigi genton.

ANIMO [ДУША, SOUL] –– астральная компонента воплощенной сущности, личности (см. иерархия); сфера ощущений, переживаний, настроений, эмоций.

ANTAŬJUĜO [ПРЕДРАССУДОК, PREJUDICE] – априорное, не находящее научного, рационального, логического обоснования, чаще социально обусловленное, представление индивида о реальности и о своих с ней отношениях; предсказание, основанное на П., оправдывается тем вероятнее, чем тверже уверенность субъекта в его непогрешимости.

*ANTIPLACEBO [АНТИПЛАЦЕБО, ANTIPLACEBO] – objektive neŭtrala efiko, ĉe iuj konkretaj kazoj plimalboniganta sanon.
   Ekzemplo pri A.: publikado de prognozoj (laŭ kalendaro k horloĝo) pri tempo, kiam estos (devos esti!) malfavore por sano.

*APOGPUNKTO [ОПОРНАЯ ТОЧКА, FULCRUM] – ĉiu objekto, kontribuanta procezon de koncentro de mentalo (informo) k/aŭ astralo ĉe ilia enkarno en (respektive) astralon k/aŭ fizikumon; aparte – objekto uzata far mag-operatoro (vidu magio) kiel koncentrilo de astralo deia difineca (necesa) kvalito.

APORTO^ [АПОРТ, APORT] – malapero, malmateriiĝo (vidu psikokinezo)

ARKANO [
АРКАН, ARKANE] – 78 kartoj-bildetoj-arkanoj (ТАRО) simbolas fundamentajn sciojn pri dialektikaj naturleĝoj de Esto, k estas plena, universala, memsufiĉa mondkoncerto; 22 el ĝij /ili, "granda ТАRО", enhavas multon da gravajn detalojn k simbolas (krom cetero) 22 leteroj de hebrea alfabeto; uzatas por mantikaj (divenaj) procreduroj; 56 kartoj de "malgranda ТАRО" vaste sciatas kiel kartludiloj.

ARTO [ИСКУССТВО, ART ] – sfero de krea agado, iranta ekster severaj kadroj de sciencaj rekomendoj (komparu metio).

АSOCIO [АССОЦИАЦИЯ, CONTIGUITY] - rememoro/penso laŭ asocio, ekaktivado (procezo kaj ĝia rezulto) de liga kanalo kun UDI, induktita (spontane aŭ intence) per aktivo de alia kanalo ("penso venis en kapon" - kun ligo de alia penso).

ASTRALO [АСТРАЛ, ASTRALUM] (аstrаl – аstrа) – la konsistparto de metafizikumo; la meza el tri hipersubstancioj (tavoloj, niveloj, planoj) en hierarkio de materio (hiperfizikumo, Esto, Naturo); А. estas fonto kaj formiganto por fizikumo; siavice А. estas objekto por mentalaj influoj, estas koncentrato kaj portanto de mentalumo (M); kiel substanco estas koncentraĵo (densaĵo, bulo) de energio, tiel А. estas koncentraĵo de M; А. estas medio, portanto kaj enhavanto/ejo por psikaj figuroj; la termino А. estas eŭropa analogio por hinda prana-o, ĉina ci-o, japana ki-o, analogio por eterne viva fajro de elinoj (antikvaj grekoj), Z. Frojd-a (Freud) libido, K. Jung-a psika energio ktp; А. estas pli diversa kvalite ol fizikumo; la plejsimpla ekzemplo por la diverso estas inj-o kaj jan-o de ĉina ci-o; А. ne havas klarajn limojn kontraŭ ambaŭ fizika kaj mentala tavoloj de Esto; aliflanke ĉiun el la tri tavolojn oni povas dividi (kondiĉe!) je iom da subtavoloj; ĉi tio povas doni pretekston/bazon por miskomprenoj: estas konita uzado de la terminoj astrala kaj mentala aplike al difinitaj (iuj) tavoloj (subtavoloj, kapsuloj) de homa astrala korpo.

ASTRALA KORPO / ASTRASOMO / AsSo [АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО, AsB] (swma – korpo, somato) – dinamikeca, sed stabila astrala objekto/aĵo, enkarno en astrala nivelo far objekto/aĵo mentala (ideo); ĉiu fizika objekto/korpo/aĵo havas sian AsSon; homa (ĉies organisma) AsSo estas energia framo (ŝablono) por lia/ĝia fizika korpo.

ASTROLOGIO [АСТРОЛОГИЯ, ASTROLOGY] – scienco kaj arto pri priskribo, kaj ankaŭ antaŭscio, kiel realaj (en fizika nivelo) eventoj kaj objektoj dependas elde astralaj influoj per helpo de ambaŭ realaj astronomaj eventoj [ekzemple per planedaj movoj (al kiuj A. alrigistras ankaŭ Sunon) laŭ Zodiako, per iliaj interpozicioj, per Lunaj fazoj ktp], kaj ankaŭ per specifa simbolaro [kampoj, zodiakaj signoj, aspektoj, movoj de planetoj, kiujn ne scieas observanta astronomio ktp]; specialaj branĉoj: personeca A., karneca A., medicina A. ktp.

ATENTO [ВНИМАНИЕ, ATTENTION] – процесс и результат МЕНТАЛЬНО-АСТРАЛЬНОГО взаимодействия субъекта В. и объекта В., преимущественно – получение субъектом ИНФОРМАЦИИ от объекта; В. может быть непроизвольным (спровоцированным, привлеченным самим объектом) и произвольным (управляемым МЕНТАЛОМ субъекта).
   *kontrolanta A. – A. de dua grado/nivelo: A. pri/al sia A.

AŬRIKLOTERAPIO^ [АУРИКУЛОТЕРАПИЯ, AURICULOTHERAPY] – vario de akupunkturo kun uzado de BAP sur aŭriklo.

AŬRO^ [АУРА, AURA] (аurа – blovteo) – ekstera parto de astrosomo eliranta ekster limoj de fizika korpo; interne fizikkorpe ili kongruas space, reciprokenmetiĝas (vidu superpozicio).

AŬTOTREJNO^ [АУТОТРЕНИНГ, AUTO-TRAINING] – la pley simplaj varioj de sinhipnoto (vidu hipnoto).

AVARECO [СКУПОСТЬ, AVARICE] – форма эгоизма: тенденция поведения, стремление иметь как можно больше.

BAP-oj [БАТ, BAP] – Биологически Активные Точки на поверхности тела человека (и не только человека); являются точками пересечения ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ каналов с поверхностью тела; бльшая часть БАТ расположена вдоль главных (крупнейших) АКУПУНКТУРНЫХ каналов (меридианов).

BIOFIZIKA FENOMENO [БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ] – см. ЛОЗОХОДСТВО

BIOKAMPO [БИОПОЛЕ, BIOFIELD] – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕметафизическая составляющая объекта; термин Б. введен в академическую науку А.Г. Гурвичем (в 1923-44 ) как понятие синкретическое, БЕЗ различия астрала и ментала, как понятие о вне-физической (или сверх-физической) составляющей живого объекта, управляющей его физической составляющей; термин порочен (антиконструктивен, контрпродуктивен), поскольку предполагает (по умолчанию) отсутствие Б. у неживых объектов, что неверно.

BRAHMO [БРАХМO, BRAHMA] – БОГ в ЙОГОВСКОЙ (индийской) терминологии.

DAO [ДAO, DAO] (путь, поток) – термин китайской философии (даосизм): направленность/совокупность тенденций развития Бытия; по ёмкости и масштабности соответствует понятию Бог.

*DECIDEMO [РЕШИМОСТЬ, RESOLUTION] – intenco de dua ordo: intenco realigi/plenumi intencon (vidu volforto).

DELICO [НАСЛАЖДЕНИЕ, ENJOYMENT] – удовольствие второго порядка: удовольствие от получения удовольствия.

DĤARMO [ДХАРМА, DHARMA] – ЙОГОВСКИЙ термин: основа миропорядка; применительно к индивиду – предназначение, а также его реализация; праведность.

DIABLO [ДЬЯВОЛ, DEVIL] – совокупность ЭГРЕГОРОВ, с одной стороны – препятствующих достижению целей, являющихся смыслом человеческой ЖИЗНИ, с другой – создающих повод, стимул для усилий в этом направлении (и для борьбы с Д.); поэтому Д. – реальность относительная; Д. – часть, некоторый аспект БОГА – реальности абсолютной.

*DIAGNOSTIKO TERAPIA [ДИАГНОСТИКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, THERAPEUTIC DIAGNOSIS] – aprobo de anticipa diagnozo per rezultoj de terapia influo: se estis resanigo, do diagnozo determinis prave; se ne, do diagnozo restas duba.

DIALEKTIKO [ДИАЛЕКТИКА, DIALECTICS] – baza (tutscienca) metodologika (principa) aliro por esploro de realo, por pritakso de vereco (aŭ de mensogeco) de juĝoj pri ĝi (inklude juĝojn pri si kiel pri ĝia parto), atribute kaj apriore agnoskita –
• primaron de realo, de fakto (de observo, eksperimento) rilate juĝo (takso) pri ĝi,
• internan kontrastecon de naturo, ŝanĝemo de ĝiaj elementoj, kaj ankaŭ de scioj pri ĝi (ср. dogmatismo).

Dio [Бог, God] – всеобъемлющее начало, источник и причина саморазвития Бытия, а также его ПЕРСОНИФИКАЦИЯ(-ИИ); может быть представлен (описан) как триединство:
   naturo природа – ФИЗИЧЕСКИЙ уровень Бытия;
   AMO ЛЮБОВЬ – АСТРАЛЬНЫЙ уровень;
   Supera Racio Высший Разум или УДИ – МЕНТАЛЬНЫЙ уровень (ср. ДЬЯВОЛ).
всеобъемлющее начало, источник и причина саморазвития Бытия, а также его (этого начала) персонификация(-ии) (ср. Дьявол);
      Б.
может быть представлен (описан) как триединство иерархически взаимосвязанных уровней Бытия:
• ментального – ментал – Разум (“Высший”, “Космический” etc, или УДИ) – идея – слово/Логос (возможно проведение аналогии этого уровня с христианским понятием Бог-Отец);
• астрального – астраллюбовь (Бог есть любовь [1 Ин, 4,16]) – форма – качество (Дух Святой);
• физического – физикум – Природа/Вселенная – плоть (Бог-Сын).

DIFEKTISMO/ MALSALUBRISMO [ВРЕДИТЕЛЬСТВО, HARMING] – arto de negativa mentala aŭ mental-астрального influo, analoga metode al la salubrisma, k mala kontraŭ ĝi cele.

DISTANTA fenomeno (DF) [ДИСТАНТНЫЙ феномен, DISTANT phenomenon] – fizika fenomeno ne havanta fizikajn kaŭzojn (t.e. havanta metafizikajn kaŭzojn; vidu ankaŭ психокинез, полтергейст).

DIVENISMO [ГАДАНИЕ, DIVINATION] – формы ЯСНОЗНАНИЯ с использованием в качестве физических ОПОРНЫХ ТОЧЕК таких вспомогательных приспособлений, как воск, кофейная гуща, карты, тексты, маятник и др.

DOGMISMO/DOGMATISMO [ДОГМАТИЗМ, DOGMATISM] – методологический принцип: ИСТИННОСТЬ информации определяется степенью авторитетности ее источника; оценка авторитетности как правило неоднозначна (ср. ПРАКТИКА).

DORMO [СОН, SLEEP] – состояние отсутствия реакции на раздражители физического уровня, необходимое для восстановления нормы АСТРОСОМА, ликвидации его искажений, происходящих и накапливающихся за время бодрствования (пословица: С. – лучший доктор); снотворные вещества могут искажать (нарушать) этот процесс; во время С. астросом может управляется с надличностного уровня.

EGOISMO [ЭГОИЗМ, EGOISM] (ego – я) – поведение, ориентированное на обеспечение преимуществ, в частности – перед себе подобными; натуральный Э. может перерасти у человека в скупость, зависть, властность.

*EGREGERO [ЭГРЕГЕР, AGGREGER] – rilatanta al individuo elemento de egregoro.

EGREGORO [ЭГРЕГОР, AGGREGOR] – mentala estulo (unuo, individuo), portanto de ideo de iu (iuj) eco (trajto) de multo (aŭ tuteco) de unuspecaj (laŭ ĉi tia eco) individuoj; super-, trans-individua personiĝo de ĉi tiu ideo k ĉi tiu multo; portanto k realiganto de ĝiaj tendencoj; A. estas ĉiam pli ol tuto de ĝiaj agregеroj, kiel ekzemple homo estas pli ol tuto de lia korpa ĉeloj, kiel homaro estas pli ol tuto de ĉiuj homoj.

EJDETISMO^ [ЭЙДЕТИЗМ, EIDETISM] – individua (de iaj uloj) psika specialeco, eblo memori praktike sama al reala percepto laŭ klareco; tre preciza (ĝis absoluta ĝusteco) reprodukto, dublado de astrala konsistparto de memorata objekto (de ĝia asralkorpo); estas ne malpli kaŭzoj apliki la signifo E. ankaŭ al nocio k imago ol al memoro.

EKSPERIMENTO [ЭКСПЕРИМЕНТ, EXPERIMENT] – запланированный (в отличие от научного наблюдения) опыт с предполагаемым результатом (подтверждающимся или опровергающимся).

*EKSTERACIO [ЭКСТЕРАЦИЯ, EXTERATION] – procezo k rezulto de apartiĝo de (parto de) metafizika konsistparto de hiperfizika objekto forde ĝia fizika konsistparto; speciale – ilia spaceca apartiĝo; speciale – apartiĝo de individua psiko aŭ de ĝiaj elementoj forde ĝia fiziologia ilo (de cerbo), k speciale (iam) elporto de ĝi(de ili ) ekster limoj de liaj fizika korpo (komparu kun kutima termino eksterioriorizacio) ).

EKSTERIORIORIZACIO^ [ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ, EXTERIORISATION] – внешние/физические проявления внутренних/психических/метафизических процессов.

EKSTRASENSO [ЭКСТРАСЕНСОРИКА, EXTRASENSATION] – совокупность представлений, касающихся способности индивида получать информацию "сверхчувственно", т.е. непосредственно, помимо пяти классических органов чувств.

EKTIMO [ИСПУГ, FRIGHT] - состояние АсТ, эмоциональная реакция на непосредственную угрозу (реальную или мнимую) (ср. timiĝo)

EKZORCISMO [ЭКЗОРЦИЗМ, EXORCISM] (exorcism – изгнание) – один из терминов для методов освобождения от ОДЕРЖИМОСТИ.

EKZOTERISMO^ [ЭКЗОТЕРИЗМ, EXOTERICS] (exw – ekster) – malkovritaj sciaj sistemoj, atingeblaj por profanoj.

ELEMENTULOJ^ [ЭЛЕМЕНТАЛИ, ELEMENTALUMS] – astralaj estuloj (k ĝiaj personigoj), respondecaj pro procezoj efektivataj en fizikaj medioj: Salamandroj en etero k plasmo (k en fajro), Silfoj en gasoj (k en aero), Undinoj en likvoj (k en akvo) kaj Gnomomj en solidaj medioj (en korpoj).

ELEMENTUMOJ^ [СТИХИИ, ELEMENTUMS] – символическое обозначение специфических энергий и курирующих их ЭГРЕГОРОВ, традиционно объединяемых в комплексы, например: Огонь + Земля + Вода + Воздух (Египет); те же С. + Эфир (Европа); Огонь + Земля + Металл + Вода + Дерево (Китай); причём по китайским представлениям каждая из С. имеет разновидности – ЯН и ИНЬ; так, Огонь-ян – космический (Солнце), а Огонь-инь – земной (костер).

EMOCIO [ЭМОЦИЯ, EMOTION] – konsistparto de individua astrala korpo kaj/aŭ stato de lia/ĝia astralo (vd. hierarkio); atribute enhavas lian rilaton al siaj sensoj, travivoj, pensoj: poztivan aŭ negativan takson pri gij /ili; E. povas esti ambaŭ la spontana kaj ankaŭ rezulto de celdirektita mentala influo.

ENERGIO [ЭНЕРГИЯ, ENERGY] – unu el formoj de materio, Esto; ĉiaj fizikaj formoj – la mekanika (kinetika k potenciala), terma ktp – estas fakte formoj de astrala interago de fizikumaj objektoj; radiadoj, posedantaj mason, sed nur mason de movo, povas esti agnoskitaj kiel transformo de materio inter astralo k fizikumo.

ENKARNO /ENKORPO [ВОПЛОЩЕНИЕ, INCARNATION] – baza mekanismo de evolucio; procezo kaj rezulto de koncentrado de mentalo kaj ĝia transiro (transformo) en astralon (de informo en energion), kaj poste analogie de astralo en fizikumon; speciale – E. de spirita esenco en viva karno (vd ankaŭ: spirito, vivo, spiritualismo, arkanago).

ENVIEMO [ЗАВИСТЛИВОСТЬ, ENVIOUSNESS] – форма эгоизма: эмоция (и тенденция поведения), отражающая стремление иметь больше, чем имеют другие.

ENVOLTAGO^ [ЭНВОЛЬТОВАНИЕ, BEDEVILMENT] – vidu agaĉo.

ESOTERISMO [ЭЗОТЕРИЗМ, ESOTERISM] (esw – внутри) – традиционно тайные системы знаний, разные для разных (соответствующих) уровней посвящения; число таких уровней доходит до десятков (33 ступени в системе франкмасонства); в простейшем случае их три: ученик – товарищ – мастер

Esto [БЫТИЕ, Being] –– la baza (ne enda por plua ĝustigo - ĉe nuna nivelo de scioj) nocio, uzata ĉe difino, pliĝustigo de aliuj nocioj, kaj finiganta ĉenon de tiaj pliĝustigoj; termino, signifanta dekomencan ideon pri ĉion ekzistantan, pri Universo ĉe/kun ĉia ĝia pleno;
   ĉi-tie E., distinge de nocio ordinara, uzitas ne kontraste al konscio, sed ĉirkaŭkaptas/inkluzivas ĝin en sin, kiel ankaŭ ĉiun objektivan realon, kiel ion ekzist[ant]an.

ESTAĴO/VIVULO^ [СУЩЕСТВО, CREATURE] –– individuo ne posedanta sinkonscion, kies mentala nivelo estas unutavola k (соответственно) primitiva kontraŭe la homa; ekvivalento al biologia nocio organismo.

ESTULO^ [СУЩНОСТЬ, ESSENCE]: astrala aŭ astral-mentala estulo – individuo, sen distingo, ĉu estas li enkarnita en fizikumo aŭ ne (komparu estaĵo).

FANTAZIO [ФАНТАЗИЯ, FANTASY] – процесс и результат создания (формирования) мыслей, ментальных объектов, не получающих астрального подкрепления, воплощения; мыслительная деятельность, остающаяся (на физическом уровне) бесплодной.

FANTOMO [ФАНТОМ, PHANTOM] – вспомогательный АСТРАЛЬНЫЙ объект, созданный психотехником (МАГОМ-оператором, ЦЕЛИТЕЛЕМ), чаще – дублирующий физический (в частности – живой) объект; желательно отличать Ф. от ИЛЛЮЗИИ, явления внутреннего (субъективного) и спонтанного (так же, как ПРИЗРАК).

FELIĈO [СЧАСТЬЕ, HAPPINESS] – состояние гармонии индивида: согласованности, уравновешенности всех трех уровней его Бытия между собой и с уровнями Бытия внешнего мира.

*FIZIKUMO [ФИЗИКУМ, PHYSICUM] – mondo de fiziko, distinge de scienco "fiziko", kiu esploras F-on; fizika tavolo de materio, la plejsuba en hierarkio de Esto, tuteco de substanco k fizikaj specoj de energio, de fizikaj objektoj k fenomenoj.

*FUNDAMENTA psikologio [ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ п-я, FUNDAMENTAL p-y] – parto de hiperfizika materiismo, okupiĝanta problemojn de persono (vd. PARAPSIKOLOGIO).

GEŜTALTO^ [ГЕШТАЛЬТ, INSIGHT] (Gеstаlt, insight – komprenvido) – parto de perceptanta astrasomo, integreca figuro de percepto; kopio (pli aŭ malpli preciza, adekvata) de astrasomo de perceptata objekto.

ĜOJO [РАДОСТЬ, JOY] – ЭМОЦИЯ, сочетающая активность (активное состояние АСТРАЛЬНОГО ТЕЛА) и удовлетворенность, довольство собой и окружением.

HALUCINO [ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, HALLUCINATION] – термин психиатрии для обозначения восприятия АСТРАЛЬНЫХ объектов; так, ЦЕЛИТЕЛЬСКАЯ самодиагностика квалифицируется как "висцеральная Г." По существу Г. – астральный (не воплощенный на физическом уровне) объект, наблюдаемый спонтанно, либо созданный самим субъектом преднамеренно, но вышедший из-под его контроля (ср. ФАНТОМ, ПРИЗРАК).

HAZARDO [СЛУЧАЙНОСТЬ, FORTUITY] – ОККУЛЬТИЗМ отвергает это понятие; он полагает априорно, что всякое событие детерминировано, и, если не находит причин в физическом слое Бытия, то ищет их в АСТРАЛЬНОМ и/или МЕНТАЛЬНОМ.

HIERARKIO [ИЕРАРХИЯ, HIERARCHY] компонентов БЫТИЯ и индивида – см. схему и ФОРМУЛУ.

HILOZOISMO^ [ГИЛОЗОИЗМ, HYLOZOISM] (ulh – materio, zwh – vivo), PANPSIKISMO (pan – ĉiu) – filozofa doktrino, agnoskanta spiritiĝo de ĉiu ekzistanto, t.e. ĉeesto en ĉiu objekto de ĝia metafizika konsistpato.

*HIPERFIZIKO [ГИПЕРФИЗИКA, HYPERPHYSICS] – scienco pri hiperfizikumo

*HIPERFIZIKUMO [ГИПЕРФИЗИКУМ, HYPERPHYSICUM] – tuto de metafuzkumo kaj fuzkumo – de ĉiuj tri tavoloj (niveloj, planoj) de Esto; nocio, egalvalora al Esto mem (vidu hierarkio).

*HIPERSUBSTANCO [ГИПЕРСУБСТАНЦИЯ, HYPERSUBSTANCE] – materio de certa kvalito (ĝia tuto); kriterioj por la kvalita apartigo (komparu substanco):
mentalo – mentalaj objektoj posedas nur informon, k estas komparecaj nur kun abstraktaj pensoj;
astralo – astralaj objektoj posedas ankaŭ lokon, longecon, formon ktp (ĉiun spacajn atributojn), k estas komparecaj kun figuro;
fizikum – fizikaj objektoj estas inercia, masiva; objektoj energia – radioj k fortaj kampoj – posedas mason de movo, substanco posedas ankaŭ mason de senmovo.

HIPNOTO, HIPNOTA STATO [ГИПНОЗ, HYPNOSIS] – произвольно полученное ИСС, в котором в той или иной мере игнорируется сиюминутная физическая реальность; при этом доминирующая роль переходит к реальности метафизической; Г. может быть как пассивным, так и активным (самогипноз).

HOMEOPATIO [ГОМЕОПАТИЯ, HOMEOPATHY] (omoioV – подобный, padoV – чувство, страдание, болезнь) – направление в медицинской практике, использующее каждое из своих лекарств только как носитель АСТРАЛА определенного качества, присущего его (лекарства) исходному веществу; Г. формулирует это, в отличие от аллопатии (alloV – другой), в виде двух принципов:
   подобное лечится подобным (т.е. болезненная симптоматика устраняется лекарством из того вещества, которое вызывает именно ее при использовании его здоровым человеком в больших дозах) и
   бoльшая степень разведения (потенцирования) исходного вещества обеспечивает бoльшую терапевтическую эффективность.

ĤIRESCIO^/MANESCIO^/ĤIRARTO^ [ХИРОМАНТИЯ, CHIROMANCY] – arto atingi informon ligantan kun homo uzante formon de lia mano k bildon sur ĝia haŭto kiel apogpunkto; speciala kazo de lucidscio; Ĥ. estas ligita intime kun astrologio.

ĤIROLOGIO^/MANOLOGIO^ [ХИРОЛОГИЯ, CHIROLOGY] (ceir – mano) – scienco pri ĥirescio.

IATRAGENIO [ЯТРОГЕНИЯ, IATROGENIA] (iatroz – врач) – вредительство медика (в частности – ЦЕЛИТЕЛЯ), чаще – по неосторожности, чаще – через слово, ЯЗЫК.

IDEALO [ИДЕАЛ, IDEAL] – абстрактное представление о совершенстве объекта или явления; И. принципиально индивидуален, хотя практически – социален.

IDEALISMO [ИДЕАЛИЗМ, IDEALISM] – общее название различных философских направлений (мировоззрений), отличных от МАТЕРИАЛИЗМА.

IDEO [ИДЕЯ, IDEA] – элемент МЕНТАЛА, ментальная единица, потенциальный источник реальности (ВОПЛОЩЕННАЯ И.); над-, сверх-индивидуальная МЫСЛЬ.

ILUZIO [ИЛЛЮЗИЯ, ILLUSION] – ошибка восприятия.

IMAGO [ВООБРАЖЕНИЕ, IMAGINATION] – процесс и результат создания (формирования, синтезирования) образа псевдо-реальности, реальности, не осуществленной физически; создания (в отличие от пустой фантазии) астрального тела воображаемого объекта – непосредственно или на базе (с использованием элементов) накопленного опыта.

IMAGERO [IMAGE, ОБРАЗ] – astrala objekto, konsistparto de AsSo:
  Fo de percepto – astrala kopio (pli- aŭ malpli preciza) de realo; ĝi estas aŭ
   • mosaico, formigita el perceptoj kiel siaj eroj, kaj perceptata kiel unu, unueca astrala objekto (vidu refleksio);
   • objekto, ekkopiita senpere el iu astralo, kiu estas ekstera por individua psiko; parto de AsSo de perceptanta subjekto, kio dublas AsSon de perceptata objekto;
  F
o de konceptokonceptformo – astrala objekto, AsSa parto kun astralaj kvalitoj, ecoj (trajtoj), komunaj por multo da apartaj perceptoj, kaj sen trajtoj dividantaj ilin;
  F
o de imagoimagformo – astrala objekto, kreita far mentalo de individuo;
  F
o de agoagformo – vidu preakto.

*IMPETO [РЫВОК, JERK] – senintenca ago (en sfero de organismo), tuteco de spontana impulso k movo, induciita far ĝi (vidu volforto).

IMPULSO [ПОРЫВ, IMPULSE] – импульс к действию, АСТРАЛЬНАЯ составляющая, часть ЖЕЛАНИЯ; П. может быть индуцирован НАМЕРЕНИЕМ или возникнуть, зародиться непосредственно в АСТ, в сфере ANIMA (ср. РЫВОК).

INFORMO [ИНФОРМАЦИЯ, INFORMATION] – ontologie (obektive): materio de specifa (ia difinita) kvalito, mentala konsistparto de Esto, unu el hipersubstancoj;
    – antropocentre (t.e. de homa vidpunkto, gnoseologie): apartaj elementoj kaj ankaŭ tuto de ĉiu, kio sciatas aŭ sciatus.

INICO [ИНИЦИАЦИЯ, INITIATION] – акт посвящения ПРОФАНА (см. ЭЗОТЕРИЗМ); в ритуалах И. широко используются физические ОПОРНЫЕ ТОЧКИ (обрезание, крещение водой и т.п.).

INJ^ [ИНЬ, INY], JAN^ [ЯН, YAN] – ĉinaj (k akupunkturaj) terminoj por sortoj de energio kontraŭaj kvalitoj (pasiveco k aktiveco); сама эта противоположность, впрочем, относительна: энергия одного и того же качества может оцениваться как инь при сравнении с более активной, и как ян при сравнении с более пассивной; кроме того, мощная концентрация одного из этих видов породжает другой вид, свою противоположность.

INKARNO [ИНКАРНАЦИЯ, INCARNATION] – см. воплощение.

INKUBAĈO^ [ИНКУБ, INCUBUS] – astrala estulo (en vira imago; SEKKUBO – en la virina) kun seksa-agresiva konduto; unu el specoj de larvo.

INSPIRO [ВДОХНОВЕНИЕ, INSPIRATION] – состояние творчества, близкое по сути нисхождению Духа Святого, установление МЕНТАЛЬНО-АСТРАЛЬНОГО контакта с УДИ; В. может быть спонтанным, что требует ответного, встречного усилия, без которого В. может не вернуться, не повториться, или может быть результатом, наградой за настойчивый труд, т.е. в любом случае В. требует усилия доброй воли субъекта, что важно для практики.

INSTINKTO [ИНСТИНКТ, INSTINCT], безусловный рефлекс – автоматизм поведения, обеспечиваемый элементами АСТРОСОМА, сформированными в пренатальном периоде на базе наследственности как опыта и/или памяти биологического вида, и столь же устойчивыми, как элементы, ответственные за физиологию, например за дыхание (ср. РЕФЛЕКС).

INTENCO [НАМЕРЕНИЕ, INTENTION] – побудитель и МЕНТАЛЬНАЯ часть, составляющая ГОТОВНОСТИ субъекта к волеосуществлению (см. ВОЛЯ), включающая в себя предвидение его реализации (с большей или меньшей вероятностью).

INTERIZO, NTERIORIZACIO^ [ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ, INTERIORIZATION] – procezo ĉe kiu oni formas stabilajn elementojn de astrasomo, almastras nociojn, scipovojn, sperterojn ktp; la elementoj transiras el konscia nivelo de persono al la senkonscia en koncentrita formo (kiel smbolo) .

INTUICIO [ИНТУИЦИЯ, INTUITION] – спонтанные формы ЯСНОЗНАНИЯ и оптимального поведения.

IRISEDIAGNOSTIKO^ [ИРИДОДИАГНОСТИКА, IRIDODIAGNOSTICS ] (iriz – радуга) – diagnostiko per strukturo de iriso.

*IRISETERAPIO [ИРИДОТЕРАПИЯ, IRIDOTHERAPY ] – salubrisma influo al organo aŭ organisma sistemo tra respektiva strukturo de iriso.

JOGO [ЙОГА, JOGA] – совокупность философских и практических (методических) систем (само-)совершенствования, приближения к БРАХМО, соединения с ним.

ĴALUZO [РЕВНОСТЬ, JEALOSY] – см. властность

KARMO [КАРМА, KARMA] – joga termino, signifanta fintutan agaron (resumon, kolekto de pekojn/kulpojn kaj malpekojn/meritojn) de spirita esenco kontraŭ Brahmo aŭ, kio esas la samo, kontraŭ si, rezervitan ĉe ĉeno de inkarnoj; tamen K. estas ne nur tio, kio tiriĝas spure post homo el estinta profundo, sed ankaŭ tio, kion li agas nun.

KATARSO^ [КАТАРСИС, CATHARSIS] (kaqarsiz – очищение) – активное (преднамеренное/спровоцированное или спонтанное) переживание (процедура, процесс) ситуации (реальной или воображаемой), вызывающей отрицательные ЭМОЦИИ, главная из которых – жалость к себе; как правило, внешнее проявление этой активности – слезы; концентрация на эмоции ведет к обособлению ее АСТРАЛЬНОГО ТЕЛА (в обычном состоянии распределенного по АсТ субъекта), к его активизации, динамизации и выделению, выбросу (ЭКСТЕРИОРИЗАЦИИ – частичной или полной, временной или навегда) из АсТ субъекта, т.е. ведет к очищению последнего (очищение слезами) – до К. тяжело на душе, после К. полегчало на душе.

KOLERO [ГНЕВ, ANGER] – эмоция активного, агрессивного недовольства, возмущения, протеста.

KONCENTRIĜO^ [КОНЦЕНТРАЦИЯ, CONCENTRATION] – konscia, intenca, kun iu celo, direkto de atento al objekto de K.

KONSCIENCO [СОВЕСТЬ, CONSCIENCE] – внутренний, ИНТУИЦИОННЫЙ судья, оценивающий справедливость поведения субъекта; понятие справедливость социально (преимущественно) и неоднозначно.

KONSCIO [СОЗНАНИЕ, CONSCIOUSNESS] – способность индивида воспринимать реальность (регистрировать ее, анализировать, строить ее образ), внешнюю по отношению к С. (в отличие от САМОСОЗНАНИЯ), а также процесс такого восприятия; состояние персоны, соответствующее юридической формуле пребывание в здравом уме и твердой памяти; часть МЕНТАЛА, ответственная за эту способность.

KREADO [ТВОРЧЕСТВО, CREATION] – процесс (деятельность) взаимодействия индивида с УДИ, сопровождающаяся обогащением УДИ.

KREDO [ВЕРА, FAITH] – уверенность субъекта в реальности БОГА как результат собственного опыта, а равно и формальное доверие авторитетам от РЕЛИГИИ.

LARVO [ЛЯРВА, LARVA] (lаrvа – личинка, гусеница) – АСТРАЛЬНАЯ сущность-носитель порочной склонности (способности) человека, ее астральная ПЕРСОНИФИКАЦИЯ; форма (одна из причин) ОДЕРЖИМОСТИ.

LIBERO [СВОБОДА, LIBERTY] – persona sendependeco rilate influoj flankde fizika tavolo de Esto; L. por enkarna persono eblas nur parta kaj/aŭ provizora.
  L. interna, persoeca estas normo de psika stato, estas obeo de persona astralo al lia mentalo, akordo kun ĝi – estas malo de obsedo.

LINGVO [ЯЗЫК, LANGUAGE] – социальная (сверх-индивидуальная) система СИМВОЛИЧЕСКОГО отражения реальности в терминах и понятиях; слово, как элемент МЕНТАЛЬНОГО слоя, может не только отражать реальность физического плана, но и активно влиять на нее (ЗАКЛИНАНИЕ – частный случай такого влияния).

LUCIDSCIO [ЯСНОЗНАНИЕ, CLAIRVOYANCE] – procezo k/aŭ kapablo percepti informon senpere el UDI; частные случаи Я.: Ясновидение, Яснослышание и т.д., а также Ретроскопия (знание прошлого) и Проскопия (знание будущего).

MAGIO [МАГИЯ, MAGIC] – scienco kaj arto de operado en metafizikumo pro atingi rezulton en fizikumo; kondiĉe kaj sen precizaj limoj estas dividata en la blankan (bonan) kaj la nigran (malican).

MAGIA ĈENO [МАГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, MAGIC LINE] – цепь операторов, каждый из которых (начиная с первого) подпитывает энергетически следующего (для этого достаточно физического контакта/касания), а последний выполняет магическую операцию (МО); применяется с целью повышения эффективности МО (см. магия).

MAGIA OPERACIO [МАГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, MAGIC OPERATION] МАГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – любое активное действие с сознательным использованием АСТРАЛА; в этом смысле каждый акт ЦЕЛИТЕЛЬСТВА есть М.О.; более строго: процедура, обладающая признаками:
   четкость цели;
   четкость форм ритуала (с использованием физических ОПОРНЫХ ТОЧЕК) и четкость их соблюдения;
   обращение (вызов, просьба, приказ) к астральной (ментальной) сущности, к обитателю (обитателям) астрала (см. МАГИЯ).

MAJJO^ [
МАЙЯ, MAIYA] – joga termino signifanta ke fizika mondo, tavolo de Esto estas dueca, ke ĝi dependas de influoj flankde metafizikaj tavoloj; М. estas traktata kiel fantomeco - relativeco, senstabileco, senfidindeco – de fizika mondo

MALSANO [БОЛЕЗНЬ, DISEASE] – любое нарушение ЗДОРОВЬЯ, отклонение от нормы;
   более строго и узко, как нозологическая единица, – типичное состояние, динамика которого определяется (при отсутствии медицинских вмешательств) взаимодействием МИАЗМА и других вешних влияний (вредностей) с ЛИЧНОСТЬЮ больного.

MANTRO^ [МАНТРА, MANTRА] – vidu sorĉparolo.

MASAĜO [МАССАЖ, MASSAGE] – метод механического лечебного воздействия; при ручном (не машинном) исполнении хорошо сочетается с воздействием ЦЕЛИТЕЛЬСКИМ.

MATERIISMO [МАТЕРИАЛИЗМ, MATERIALISM] – философское направление (мировоззрение), определяющееся двумя базовыми и атрибутивными положениями:
материя существует объективно, и
• критерием истины является практика; представления оккультизма не противоречат этим двуи положениям;
  *hiperfizika М. – la aŭtora termino por filozofio, agnoskanta psikon kiel parto de Naturo ( Esto ), sed ne kontraigas konscio al Esto (ideala al materia);
  *dogmeca М. akre limigas du realojn – fizikan k psikan ("materia" k "ideala") – k apriore agnoskas nur la fizikan kiel materio.

MATERIO [МАТЕРИЯ, MATTER] – ĉiu objektiva realo, t.e. tia, ekzisto de kiu ne dependas de tiu, ĉu ekzistas iu alia realo, speciale ĉu ekzistas ĝia observanto, esploranto ktp.
   Laŭ V.I. Lenin: filozofa kategorio por signifi tuton da objektiva realo, kiu (realo) ne dependas de tio, ĉu subjekto konadas ĝin. Al la nocio (k la difino) egale respektas ĉiuj tri niveloj de Esto: la mentala, la astrala k la fizika

MEDICINO [МЕДИЦИНА, MEDICINE] – наука и искусство восстановления, сохранения и улучшения здоровья.
  Medicino AKADEMIA [М. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, М. ACADEMIC] Медицина – совокупность достижений медицины, принятых к использованию государственной системой здравоохранения.
  Medicino ALTERNATIVA [M. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, M. ALTERNATIVE] – совокупность медицин ТРАДИЦИОННОЙ и НАРОДНОЙ.
  Medicino INTEGRA [M.
ИНТЕГРАТИВНАЯ, M. INTEGRATIVE] – синтез, творческое сочетание АКАДЕМИЧЕСКИХ и АЛЬТЕРНАТИВНЫХ медицинских методов в едином подходе к проблемам пациента.
  Medicino KOMPLEMENTA (дополнительная) [M. КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ, M. COMPLEMENTARY] – совокупность методов АЛЬТЕРНАТИВНОЙ медицины, применяемых врачами (академическими медиками).
  Medicino OKULTA [M. ОККУЛЬТНАЯ, M. OCCULT] – см. Медицина Пси-ТЕХНИЧЕСКАЯ
  Medicino POPOLA [M. НАРОДНАЯ, M. FOLK] – совокупность разрозненных лечебных и гигиенических методов, не принятых к использованию государственной системой здравоохранения.
  Medicino Psi-TEKNIKA [M.
Пси-ТЕХНИКА, Psi-TECHNIQUE] Медицина – см. ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
  Medicino SPIRITA [M. ДУХОВНАЯ, M. SPIRIT] – см. Медицина ПСИ-ТЕХНИЧЕСКАЯ
  Medicino TRADICIA [M. ТРАДИЦИОННАЯ, M. TRADITIONAL] – совокупность глобальных, самодостаточных медицинских систем с многовековыми опытом и традициям, базирующихся на собственной философии, не принятых к использованию государственной системой здравоохранения в их оригинальной форме; например, АКУПУНКТУРА, АЮРВЕДА.

MEDITACO^ [МЕДИТАЦИЯ, MEDITATION] – traktado al UDI kun iu difinita celo per koncentriĝo; "celdirekta intuico" distinge kontraŭ spontana intuico kaj kontraŭ racia medito.

MEMORO [MEMORO, MEMORY] – способность воспроизведения в настоящем информации о прошлом; атрибутивный элемент механизмов предупреждения ошибок поведения;
   индивидуальная П. – частный случай яснознания; используемая в повседневной жизни способность индивида устанавливать и использовать (более или менее эффективнo) каналы связи с УДИ для получения информации о своем собственном опыте (событиях, переживаниях, мыслях и т.д).
  *Gardanta M. [Сторожевая П., Watch M.] – memoro de dua ordo: kapablo memori pri io ĝustatempe, t.e. memori pri neceso memori.
  *Intelekta M. [Интеллектуальная П., Intellect M.] – kapablo uzi kelkaj kanaloj de M. samtempe – propra nur al homo
  *Situacia M.[Ситуационная П., Situation M.] – individua M. – propra ankaŭ al vivuloj.
  *Fakta M. [Фактовая П., Fact M.] – (bio)speca M. – propra ankaŭ al organismoj.

MENTALO [МЕНТАЛ, MENTALUM] (mеns – penso, racio) – la plej alta, informacia tavolo, nivelo de hierarkio de Esto (la plej alta se dividi Esto-n je tri tavoloj, la plej alta kiel kaŭzo k fonto por la tavolo astrala); М. de subjeko, MENS, inkluzas en sin penson, liberan forde emocia trajto /nuanco.

METAFIZIKO [МЕТАФИЗИКА, METAPHYSICS] – scienco pri metafizikumo.
   Por komparo: En Marks-Lenin'a filozofio M. komprenatas kiel antidialektika aliro al naturaj fenomenoj [Enciklopedia vortaro, Moskvo, 1954].

*METAFIZIKUMO [МЕТАФИЗИКУМ, METAPHYSICUM], metafizika realo (por destingo de scinco METAFIZIKO) – nefizika konsistparto de materio (de objektiva realo, de Esto), super-fizikumo, ekster-fizikumo, tuteco de mentalo k astralo.

METIO [РЕМЕСЛО, CRAFT] – сфера навыков, умений, сноровки в пределах традиций, прежнего опыта, научных рекомендаций.

MIASMO [МИАЗМ, MIASMA] (скверна) – ЭГРЕГОР БОЛЕЗНИ.

MISTIKO [МИСТИКА, MYSTICISM] – любое явление, необъяснимое, не подчиняющиеся причинно-следственным зависимостям. Понятие крайне неоднозначно: то, что одному кажется необъяснимым, другому понятно; так, диаметрально противоположным может быть отношение к АСТРОЛОГИЧЕСКИМ закономерностям.

MORTO [СМЕРТЬ, DEATH] – развоплощение; процесс и результат разделения ПСИХИКИ индивида и его физического тела; С. наступает в момент, когда исчерпаны потенции развития, совершенствования ДУХА в данном его ВОПЛОЩЕНИИ.

MOVO [ДВИЖЕНИЕ, MOVE] – механическое Д. (процесс перемещения физического объекта) атрибутивно связано с физикумом, но само Д. не является физическим объектом; Д. метафизично как и пространство, в котором Д. происходит.

NARKOMANIO [НАРКОМАНИЯ, NARCOMANIA] – см. механизмы зависимости.

NOCIO [
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, NOTION] – обобщение восприятия, процесс и результат создания элемента астрального тела – ОБРАЗА представления;– акцентирующего черты (астральные элементы), общие для множества элементов (конкретных экземпляров) этой реальности, и игнорирующего их рознящиеся, не совпадающие черты.

*NOVULO [НОВУС, NEWMAN] – homo memoranta pri sia estinta vivo en korpo de senekso (vidu reenkarno).

OBSEDO [
ОДЕРЖИМОСТЬ, OBSESSION] – stato (kaj ĝiaj riveloj) kun negativa trajto, rezulto de fremda (fremda astrala) penetro en personeco (vd. ankaŭ: difektago, larvo, egregoro).

OKULTISMO^, ESOTERISMO^ [ОККУЛЬТИЗМ, ESOTERISM], – sistemo de scioj esploranta k uzanta distantajn fenomenojn (vidu ankaŭ magio, mistiko, spiritualismo, psikokinezo)

ORGANISMO [ОРГАНИЗМ, ORGANISM] – aro de astrala k fizika tavoloj de individuo; viva korpo, viva karno, parto de vivumo; objekto esplorata far biologio, fiziologio ktp (vidu hierarkio).

PANPSIKISMO [PANPSIKISMO, PANPSYCHISM] (panĉio) – vidu HILOZOISMO

PARADIGMO [ПАРАДИГМА, PARADIGM] – komplekso de bazaj ideoj/nocioj de scienca sistemo; ordinare oni konsideras – de hegemonia sistemo.

PARAPSIKOLOGIO^ [ПАРАПСИХОЛОГИЯ, PARAPSYCHOLOGY] (para – apud) – malkorekta nomo donita far moderna akademia scienco (MAS) al sciencbranĉo, iĝinta (la branĉo) en kontaktsfero de naturscienco k okultismo k okupiĝanta pri fenomenoj (esploras, uzas ĝin), en kiuj metafizikumo k psiko ludas dominantan rolon; ĝuste uzante okultajn nociojn (k terminaron) oni sukcesas eltrovi psikajn mekanismojn de fenomenoj, kiuj restas enigmo por MAS; MAS ignoras P-on kiel konsistparton (k esence – la kernan) de psikologio.
        La aŭtora termino – *FUNDAMENTA psikologio.

PASOJ [ПАССЫ, PASSES] – один из целительских приемов управления астралом; термин-заменитель дистанционный, бесконтактный МАССАЖ, появившийся в последние годы, – такая же бессмыслица, как черные белила (ср. МАССАЖ).

PEKO [ГРЕХ, SIN] – поведение, противоречащее требованиям совести.

PENSO [МЫСЛЬ, THOUGHT] – procezo (pensado) k rezulto de mentala (racia) individua agado, speciale – de lia interago kun UDI (vd. hierarkio).

PENSFORMO^ [МЫСЛЕОБРАЗ, THINKING-FORM] – metafizikaobjekto, tuteco, unueco de penso de mago-operatoro kaj de enastraligo (astrala enkarnigo=realigo) de tia penso (figuro de imago); ilo por realigi penson, intencon en fizikumon.

PERCEPTO [ВОСПРИЯТИЕ, PERCEPTION] – процесс формирования образа реальности, внешней по отношению к сознанию, и/или её элементов –
• при чувственном В. образ формируется из комплекса ощущений, получаемых из/от этой реальности в настоящем (теперь),
• при интуитивном В. образ формируется дистантно и без ограничений по времени – либо спонтанно, либо преднамеренно.

PERSONIG(Ĝ)O [ПЕРСОНИФИКАЦИЯ, PERSONIFICATION] – процесс и результат приобретения идеей (абстракцией) форм и качеств конкретного объекта.

PERSONO [ЛИЧНОСТЬ, PERSONALITY] – homa individuo, vera, viva vizaĝo (ne-masko, aŭ sub-masko) – tuto de ĉiuj tri tavoloj (la mentala, astrala k fizika) de individua Esto kun plena multifaceteco de liaj esenco k ĝiaj riveloj.

PLANTE-TERAPIO [ФИТОТЕРАПИЯ, PHYTOTHERAPY] (juton – растение) – траволечение; Ф. тесно связана с АСТРОЛОГИЕЙ.

POLTERGEJSTO [ПОЛТЕРГЕЙСТ, POLTERGEIST] (poltern – brui; Geist – menso) – spontanaj spiritismaj fenomenoj, precipe kun negativaj efektoj: ekrompiĝoj, ekflamiĝoj ktp (ref.).

POTENCEM(EC)O [ВЛАСТНОСТЬ, IMPERIOUSNESS] – форма эгоизма: тенденция поведения (и эмоция), отражающая стремление иметь всё, и лишить этого других; В. может оказаться видом одержимости, связанным с вампиризмом: в процессе подчинения угнетающий подпитывается энергией/астралом угнетаемого (см. также "власть как самоцель").

PRAKTIKO [ПРАКТИКА, PRACTICE] – процесс и результат (опыт) деятельности; для диалектической философии служит/является критерием ИСТИНЫ (ср. ДОГМАТИЗМ).

PRANO^ [ПРАНА, PRANA] – spiro, viva principo; hinda (sanskrito), joga terino por astralo.

*PREAKTO [ПРЕАКТ, PREACT] – figuro (tie vidu pri ĝia formado) de estonta ago, ĝia astrala ŝablono, element de individua astrala korpo (vidu hierarkio, k ankaŭ volforto, intenco).

PREĜO [МОЛИТВА, PRAYER] – форма МЕДИТАЦИИ с РЕЛИГИОЗНОЙ окраской; также и текст (см. ЗАКЛИНАНИЕ), используемый для такой медитации как ОПОРНАЯ ТОЧКА.

*PRETECO [ГОТОВНОСТЬ, READINESS] – imagpenso, tuteco, sintezo de penso-intenco kaj adekvata al ĝi impulso; emocie-saturita penso pri realigo de intenco; stato en/ĉe kiu (kiam) rifuzi plenumon de intenco estas pli malfacile ol plenumi ĝin (kp. preakto, impeto).

PRINCIPECO [ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, PRINCIPLE] – категория, отражающая объективную закономерность явления, его неизбежность, его не случайность и не временность; так, принципиально невозможно объяснить ОККУЛЬТНЫЕ явления в рамках современной физики (в связи с чем она их игнорирует, пренебрежительно называя сверхъестественными).

PROFANO [ПРОФАН, IGNORAMUS] – человек, не вступивший на путь посвящения, ЭЗОТЕРИЗМА.

PSIKO [ПСИХИКА, PSYCHE] – materia, metafizika objekto, metafizika parto de individuo, tuteco de liaj spirito kaj animo, de liaj mentala kaj astrala konsistpartoj (vd. hierarkio).

PSIKOKINEZO^ [ПСИХОКИНЕЗ, PSYCHOKINESIS] (kinhsiz – movo) – kategorio de OKULTAJ fenomenoj rilataj al mekaniko k konfliktaj kontraŭ ĝiaj leĝoj, la fenomenoj inkluzivas ŝanĝoj de substanca strukturo k/aŭ de objektaj/aĵaj prezo, ĝijaj /iliaj apero (materiiĝo), foriĝo (aport), transloko (teleportiĝo).

PSIKOLOGIO [ПСИХОЛОГИЯ, PSYCHOLOGY] – НАУКА, которая должна изучать ПСИХИКУ; современная П. изучает лишь ее проявления на физическом уровне (ср. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ).

PSIKOTERAPIO [ПСИХОТЕРАПИЯ, PSYCHOTHERAPY] – ряд разнообразных методик, родственных по своей цели: П. учит пациента, как он (сам!) может превозмочь свои внутренние трудности (противоречия между логикой и эмоциями), приспосабливаясь к ним; П. действует
• по "материнскому" варианту, (релаксация: выслушать, посочувствовать, утешить и т.д.) и/или
• по "отцовскому" (отвлекающая мобилизация: занять, загрузить и т.д.) (ср. Пси-ТЕХНИКА).

PSIKOTRONIKO^ [ПСИХОТРОНИКА, PSYCHOTRONICS] – scienca direkto en kongruo de okultsmo kaj tekniko; parto de parapsikologio.

*Psi-TEKNIKO [Пси-ТЕХНИКА, Psi-TECHNIQUE] – arto por senpere gvidi psikon per rimedoj de psiko mem, sen intermita apogo sur elementoj de fzika tavolo de Esto (vd. magio).

REENKARNO^ [РЕИНКАРНАЦИЯ, REINCARNATION] – rea enkarno; en speciale-psikologia senco – novusa memoro pri sia estinta enkarno (aŭ pri kelkaj).

REFLEKSO [РЕФЛЕКС, REFLEX], условный рефлекс – автоматизм поведения, обеспечиваемый элементами АСТРОСОМА, сформированными в процессе и на базе жизненного опыта индивида (ср. ИНСТИНКТ).

REFLEKSIO^/REFLEKTIO^ [РЕФЛЕКСИЯ, REFLEXION] – ĵeto/respegulo de objekto de unu hipersubstanca nivelo (aŭ subnivelo) de Esto al-sur iu alia; senso de dua ordo: senso (kaj konscio) de senso, de emocio aŭ de penso.

RELIGIO [РЕЛИГИЯ, RELIGION] – ДОГМАТИЗИРОВАННАЯ, ритуализованная форма/система почитания БОГА, общения с ним; Р. атрибутивно включает в себя космогоническую доктрину, частью которой является представление о месте человека во вселенной.

RIGARDAĈO [СГЛАЗ, EVIL EYE] – спонтанное ВРЕДИТЕЛЬСТВО.

SAKRAMENTO [ТАИНСТВО, SACRAMENT] – процесс, сущность которого в рамках некоторой идеологии ПРИНЦИПИАЛЬНО недоступна пониманию человека; так, воплощение ДУХА в живое СУЩЕСТВО – процесс, акт зачатия есть Т. по представлениям христианства; понятие Т. противоречит представлению о человеческом духе как о божественном начале в человеке (ср. ЯСНОЗНАНИЕ).

SALUBRISTO^ [ЦЕЛИТЕЛЬ, HEALER] – лекарь, использующий МЕНТАЛЬНО-АСТРАЛЬНЫЕ влияния на пациента; синонимы: знахарь, ведун, шаман, хилер (healer), экстрасенс (целитель-диагност).

SALUBRISMO^ [ЦЕЛИТЕЛЬСТВО, HEALING] – psi-teknika, esoteraokultamedicino ( vidu. ), scienco k arto sanigi pacienton tra lia psiko per senpera influo (sen rimedoj de fizika naturo); signife en maimultaj demandoj – principe, sed NE antagonisme) расходится kun akademia medicino (oficiale agnoskanta influoj nur al organismo); ilia sintezo en unuecan, integrativan medicinon promesas kvalitan progreson de sanprotekto.

SANO [ЗДОРОВЬЕ, HEALTH] – нормальное состояние индивида, в медицине не имеющее чётких критериев оценки.

SCIO [ЗНАНИЕ, KNOWLEDGE] – atingebla informo; S. estas unika
• rilate atinganta, posedanta objekto – individua, persona S.; grupa, kolektiva S.; scienca S.;
• rilate tempo – amplekso de tiu S. ŝanĝas seninterrompe;
• rilate grado de kredindo – la informo povas konkordi al realo (aparte al la fizika) aŭ ne (vidu vero).

SCIENCO [НАУКА, SCIENCE] – sistemo de kredindaj (kriterio de kredindo estas praktiko) scioj (k ankaŭ parto de socia vivo, ligita kun ĝija /ilia ricevo k uzo) (vd. ankaŭ vero).

SENCO[СМЫСЛ, SENSE] – individua takso pri informo

*SENEKSO [СЕНЕКС, SENEX] (homo senex – человек прежний, старый) – homo, pri kies vivo novulo memoras kiel pri lia propra vivo (vidu reenkarno).

SENKONSCIO [БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, UNCONSCIOUS] (pli ĝuste: sen-sin-konscio) – parto de psiko, restanta ekster sinkonscio k sen ĝia kontrolo; en S. oni povas distingi tiujn:
  SubKONSCIO – tuteco de aŭtomatecoj de konduto, preaktoj, apogantaj adekvateco de agoj al postuloj de (fizika) realo,
  SuperKONSCIO – intuicio,
• *EksterKONSCIO – influoj flank de metafizikumo, ekstera rilate individua psiko (vidu), ne kontrolantajn far lia sinkonscio,
• *KromKONSCIO – elementoj de PERSONECO (impresoj, EMOCIOJ, agordoj), forpremitaj el SinKONSCIO, nemalofte barantaj/ĝenantaj/obstaklantaj por adekvata reago kontraŭ realo (psikaj blokoj).

SENSO [ОЩУЩЕНИЕ, SENSATION] – процесс (и его результат) изменений организма (физическое тело + астральное телофизиологических) ощущений возможны непосредственные ("экстрасенсорные", изначально или только астральные) ощущения АСТРАЛА (как отдельных характеристик объекта – неживого или живого, – так и человеческих эмоций, настроений), а также ощущения МЕНТАЛА (ощущения только ментальные, контакты интеллектов).

SENVOLECO [БЕЗВОЛИЕ, *INVOLITION, LACK-of-WILL] – нарушение нормы психики в определенных (некоторых, конкретных) условиях/обстоятельствах (см. механизмы вариантов безволия).

SIMBOLO [СИМВОЛ, SYMBOL] – представитель ИДЕИ на физическом уровне и ее ОПОРНАЯ ТОЧКА.

SinKONSCIO [САМОСОЗНАНИЕ, SELF-CONSCIOUSNESS] – СОЗНАНИЕ второго порядка, специфически человеческая способность отражать, анализировать, понимать свое собственное сознание или его элементы.

SOMO [СОМАТИКА, SOMA] – сома рассматривается здесь как совокупность биологических (анатомических и физиологических) систем индивида в отличие от его психики, НО не как основной организм в отличие от его системы полового воспроизводства (как это принято в биологии /медицине).

SONĜO [СНОВИДЕНИЕ, DREAM] – восприятие спящим АСТРАЛЬНЫХ объектов и/или событий; С. может быть результатом частичной, или даже полной, ЭКСТЕРИОРИЗАЦИИ АСТРОСОМА спящего.

SOPIRO [ТОСКА, ANGUISH] – эмоция второго порядка: недовольство, душевный дискомфорт вследствие недостатка положительных эмоций.

SORĈAĈO^ [ПОРЧА, BEDEVILMENT] – intence k profesie plenumita agaĉo.

SORĈPAROLO^ [ЗАКЛИНАНИЕ, CONJURATION] – formo de magia operacio uzante vorton, tekston, ĝian sencon k sonon kiel apogpunkto.

SPACO [ПРОСТРАНСТВО, SPACE] – estas
astrala objekto,
• fono de eksisto kaj atributo (neevitebla signo) de fizikaj objektoj;
• medio de eksisto (ejo) por cxiuj ceteraj astralaj objektoj;
• astraluma eco de lokalaj proprecoj ambaux de astralaj kaj de fizikaj objektoj: de ilia formo, amplekso, distanco inter ili ktp. (vidu ankaux tempo).

SPERTERO [НАВЫК, HABIT] – автоматизм поведения; Н. может рассматриваться и как комплекс стабильных элементов (различного уровня сложности) АСТРОСОМА субъекта, и как частный случай его ПАМЯТИ.

SPIRITO, MENS [ДУХ, SPIRIT] – mentala konsistparto de enkarnita esenco, persono, camtempe – parto de mentala tavolo de hierarkio de Esto, Dio, same kiel guto de oceana akvo estas parto de la oceano; sfero de penso, scio, logiko, abstrakcio, intelekto.

SPIRITO SANKTA [ДУХ СВЯТОЙ, The Holy S.] – элемент Троицы в христианстве; не столько сущность, сколько процесс ("нисхождение Святого Духа") приобщения (в той или иной мере) индивида сущности Бога, установление ментально-астрального контакта с ним (или скорее наоборот - Его с индивидом); иногда Д.С. обретает сущность путем персонификации, например в виде голубя в момент крещения Иисуса; в случае(-ях) особо устойчивого контакта с Богом, постоянного обладания Д.С. индивид становится полноценным его (Бога Отца) представителем, проводником его проявлений (Богом Сыном); отсюда единство этих трех понятий.

SPIRITISMO [СПИРИТИЗМ, SPIRITISM] – kiel sfero de scio – parto de okultismo; kiel sfero de agado – komunikado kun loĝantoj de metafizika mondo (vidu magia operacio) por ricevi informon de ili per fizikaj elmontroj: kodaj frapoj, movoj de aĵoj – tabloj, subtasoj, memskribantaj krajonoj ktp.

SPIRITUALISMO [СПИРИТУАЛИЗМ, SPIRITUALISM] – filozofa direkto, agnoskanta spiriton, mentalan nivelon de Esto kiel ĝia (de Esto) origino.

SSK (STATO de ŜANĜITA KONSCIO) [ИСС, CCS] – отклонение от нормы, от обычного активного состояния, не являющееся патологией: способности индивида не ухудшаются сравнительно с нормой; при ИСС МЕНТАЛ индивида функционирует не (вполне) самостоятельно; ИСС могут возникать спонтанно, а также используются (сознательно, преднамеренно) во многих методиках ПСИХОТЕХНИКИ (например, см. ГИПНОЗ, ТРАНС).

SUBKONSCIO [ПОДСОЗНАНИЕ, SUBCONSCIOUSNESS] – см. бессознательное.

SUBSTANCO [ВЕЩЕСТВО, MATERIAL] – объекты (а также их совокупность), имеющие массу покоя.

SUBSTANCIO [СУБСТАНЦИЯ, SUBSTANCE] – вещество, агрегатное состояние вещества (С. твёрдая, жидкая газообразная, гель, плазма и пр.).

SUGESTO [ВНУШЕНИЕ, SUGGESTION] – воздействие субъекта В. на МЕНТАЛ объекта В. (или на всю его ПСИХИКУ через ментал); в частности – с использованием средств ФИЗИЧЕСКОГО уровня, например, ЯЗЫКОВЫХ (убеждение).

SUPERPOZICIO^ [СУПЕРПОЗИЦИЯ, SUPERPOSITION] – (sur-al-meto) – naturscienca principo, reflektanta eblon de samtempa ekzisto kelkaj reciproksendependaj procezoj (kiel lumo k sono) en la sama spaco; analogie amplekso de fizika korpo pleniĝit kun ĝia astrala korpo.

ŜVEBO^ [ЛЕВИТАЦИЯ, SOARING] – psikokineza formo, kaŭzita far neŭtralado de gravito.

TARO [ТАРО, TARO] – см. аркан.

TELEPATIO [ТЕЛЕПАТИЯ, TELEPATHY] – получение (рецепиентом) информации без помощи средств ФИЗИЧЕСКОГО уровня, а также и передача ее (индуктором); разновидность ЯСНОЗНАНИЯ.

TEMPO [ВРЕМЯ, TIME] – estas astraluma objecto, attributo (neevitebla trajto) de procezoj, T. estas astraluma trajto de iliaj temporalaj ecoj: de ilia dauxrado, sekveco, ktp. (vidu ankaux spaceo).

TIMO [СТРАХ, FEAR] – ЭМОЦИЯ подавленного ГНЕВА, беспомощности в гневе
   С. рациональный – эмоциональная составляющая негативной оценки субъектом будущего;
   С. панический – реакция АсТ на недостаток информации или/и результат неконтролируемости АсТ МЕНТАЛОМ.
   *ANTICIPA T. [fobofobia/phobophobia] – timo de dua rango; timo pri timiĝi per io; timo de sia timo.

TRANCO [ТРАНС, TRANCE] – активное состояние, при котором АСТРАЛ индивида управляется МЕНТАЛОМ, внешним по отношению к его психике; воспоминание о Т. и его содержании может как сохраняться, если сохраняются (каналы) связи астрала со своим менталом, так и не сохраняться, если эти связи (каналы) блокируются, как и управляющие связи своего ментала с астралом; вид/вариант ИЗМЕНЕННОГО состояния.

*UDI [УДИ, UDI] – Universala (tutĉirkaŭkaptanta) Deponejo (enhavo, amplekso) de objektiva Informo – informa, mentala konsistparto de Esto; sinonimoj: Kosma Konscio; Tutmonda Racio k.a.

VAMPIRISMO [ВАМПИРИЗМ, VAMPIRISM] –– энергетическое/астральное иждивенчество (нахлебничество); результат затрудненности (или неспособности) самостоятельной (непосредственно из внешнего астрала) подпитки.

VERO [ИСТИНА , TRUTH ] – informacio (kies vereco-malvereco analizatas), respectanta al sia reala (ĉe fizika nivelo) enhavo (vd. praktiko, dogmatismo); vera scio permesas antaŭscii neeviteblon k eviti nedezireblon.

VERGE-SCIO^ [ЛОЗОХОДСТВО, WITHE-SEARCH], BIOFIZIKA EFEKTO – metodo en koincido de lucidscio k psikokinezo, ĉe kiu mago-operatoro uzas moveblan aĵon (vergon, kadreton, pendolon ktp.) kiel apogpunkto por akiri informon el UDI; oni povas uzi V-S'on ankaŭ por salubrisma diagnostio.

VIVO [ЖИЗНЬ, LIFE] – universala eco de Esto, la procezo, rivelanta
   en mentala nivelo kiel eterna V. de Dia principo k de liaj elementoj, partikulare la homaj – kiel spirita k intelekta homa V.;
   en la astrala – kiel pleneco k diverseco de travivaĵoj;
   en la fzika – kiel ekzisto (komparu organismo);
   perfektiĝo, proksimiĝo al Dio (komparu jogo)ĉe fizika enkarno – oni povas agnoski kiel senco de homa tera ekzisto.

*VIVUMO [ВИВУМ, VIVUM] – tuto de astralo kaj fizikumo, mondo de viva karno (см. также гиперфизикум, иерархия, гилозоизм);
           (о грани между живым и неживым см. раздел 4 главы 7.).

VIZIO [ПРИЗРАК, GHOST] – АСТРАЛЬНЫЙ объект, обладающий – спонтанно и временно – уровнем концентрации энергии достаточно высоким для восприятия его (объекта) физическими органами чувств.

VOLFORTO [ВОЛЯ, VOLITION] – kapablo de mentalo transiri (transformiĝi, metamorfozi) ĉe sufiĉe alta ĝia koncentro en astralon, k per tio efiki al la astrala nivelo, gvidi ĝin (vd. hierarkio);
   nocio V. estas ambaŭ universala (volo Dia – kp. inkarno), k ankaŭ aplikebla al persono: individua V. estas kapablo realigi, inkarnigi intencon, kapablo de mentalo indukti impulson en AsS, respektivan la ĝi (al intenco), k kunigi ĝijn /ilin en pretecon.
способность ментала переходить (превращаться, тарнсформироваться) при достаточной концентрации, в астрал, и таким образом влиять на астральный уровень Бытия, управлять им (см. иерархия); понятие В.
• как универсально (воля Божья – ср. воплощение),
• так и приложимо к личности: индивидуальная В. (см. схему), проявляющаяся как
  •• В-ое УСИЛИЕ  – феномен психики – т.е. способность ментала
   ••• индуцировать в АсТ порыв, соответствующий намерению, и соединить их (порыв и намерение) в готовность; а также/или
    ••• подавить непреднамеренный порыв, не дать ему превратиться рывок;
  •• В-ой АКТ – действие, феномен организма – процесс и результат реализации В. (намерения) в физикуме (сознательное/преднамеренное действие или, наоборот, воздержание от него):
    ••• либо реализация преакта в действии (к которому, как предполагается, организм способен физически);
   ••• либо нейтрализация, подавление спонтанного, самопроизвольного порыва, недопущение того, чтобы он превратился в рывок (и в непроизвольное действие).


У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
  Top.Mail.Ru